Hỗ trợ hơn 3.100 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV

Người đăng bài viết: admin Đăng lúc: Thứ tư - 09/10/2013 12:03
Hơn 3.100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 8 tỉnh, thành phố đã được cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện và được hỗ trợ kết nối với các dịch vụ xã hội về chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, giáo dục...

Chăm sóc toàn diện để cải thiện tình trạng cuộc sống hiện tại cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 

Đây là những kết quả ban đầu của mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Từ năm 2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 8 tỉnh đại diện trong cả nước.

Mục tiêu của mô hình này là nhằm cải thiện tình trạng cuộc sống hiện tại cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua kết nối các dịch vụ xã hội chăm sóc toàn diện cho trẻ, xây dựng khung pháp lý cho việc chăm sóc toàn diện trẻ, thiết lập và sử dụng một hệ thống giám sát, đánh giá công tác chăm sóc toàn diện cho trẻ tại cộng đồng…

Tại 8 địa phương triển khai mô hình đã xác định được hơn 3.800 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó, số lượt trẻ cần đáp ứng các nhu cầu dịch vụ là hơn 3.600 trẻ. Tỷ lệ trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được mô hình hỗ trợ ít nhất 1 nhu cầu dịch vụ là khá cao 85%.

Sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã hình thành được mạng lưới ban điều phối/nhóm công tác liên ngành tại các cấp, mạng lưới cộng tác viên; gói chăm sóc dịch vụ toàn diện cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tư vấn tâm lý và tư vấn phòng ngừa trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; bảo vệ trẻ em không bị xâm hại; hỗ trợ củng cố về kinh tế, hình thành mạng lưới dịch vụ và phối hợp với các ngành bước đầu hỗ trợ trẻ được tiếp cận với các dịch vụ hiện có của Nhà nước.

Mặc dù mô hình đạt được những kết quả tốt nhưng việc triển khai mô hình còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác xác định cụ thể, chính xác số trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Một số gia đình sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử nên không cung cấp thông tin và nhận sự trợ giúp của cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho rằng việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn còn nhiều rào cản và ít nhiều vẫn có sự phân biệt đối xử.

“Vẫn còn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chưa tiếp cận được với các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc. Mạng lưới dịch vụ đã được hình thành nhưng thiếu sự liên kết, nhiều trẻ và gia đình còn e ngại khi tham gia tiếp nhận hỗ trợ,” Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Trong năm 2013, mô hình đã mở rộng thêm đối tượng trợ giúp là trẻ khuyết tật và tiến tới đổi cụm từ "trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" thành "trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt" để bao gồm cả hai đối tượng và xóa bỏ tâm lý e ngại tham gia chương trình.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong thời gian tới, chương trình cần đánh giá những điểm mạnh và điểm chưa hoàn thiện, từ đó có thể làm cơ sở nhân rộng ra toàn quốc, giúp nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trẻ khuyết tật được tiếp cận với dịch vụ nhiều hơn.

Thùy Chi

Mã chống spam